Komt uw leerbedrijf in aanmerking voor een subsidie praktijkleren?

Subsidie praktijkleren is uitsluitend voor erkende leerbedrijven met mbo-studenten die deelnemen aan een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Deze Subsidieregeling praktijkleren vervangt de Wet vermindering afdracht (WVA). 

Hoogte subsidie Het maximum subsidiebedrag is 2700 euro per gerealiseerde praktijk- of werk leerplaats. Wat u uiteindelijk uitgekeerd krijgt, hangt af van wat het beschikbare budget is voor de onderwijscategorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor de subsidie binnen die categorie. De deadline om de subsidieregeling praktijkleren aan te vragen is op 15 september voor 17:00 uur. Dien uw aanvraag dus op tijd in!

Meer informatie over de voorwaarden van de subsidieregeling en de aanvraagprocedure, vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zorg bij het indienen van uw aanvraag dat u beschikt over een administratie en bewijsmater, waaruit blijkt dat u als bedrijf de leerling heeft begeleid. Bijvoorbeeld: praktijkovereenkomst, urenoverzicht, gespreksverslagen en praktijkopdrachten uit het online praktijkbeoordelen.nl van Examenwerk. Voor meer informatie klik hier.

Auteur: Jan Rijksen Hoofd Beroepspraktijkvorming Albeda Horecacollege

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief