Deadline indienen aanvraag subsidie praktijkleren nadert!

Subsidie praktijkleren is uitsluitend voor erkende leerbedrijven met mbo-studenten die deelnemen aan een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Door de maatregelen die de overheid heeft getroffen, i.v.m. corona, is deze regeling op een aantal punten aangepast. Meer weten lees verder...

Het maximum subsidiebedrag is 2700 euro per gerealiseerde praktijk- of werk leerplaats. De deadline om de subsidieregeling praktijkleren aan te vragen is op 16 september 2020 voor 17:00 uur. Dien uw aanvraag dus op tijd en volledig in!

Meer informatie over de voorwaarden van de subsidieregeling en de aanvraagprocedure, vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zorg bij het indienen van uw aanvraag dat u beschikt over een administratie en bewijsmateriaal, waaruit blijkt dat u als bedrijf de leerling heeft begeleid. Bijvoorbeeld: praktijkovereenkomst, urenoverzicht, gespreksverslagen en praktijkopdrachten uit het online praktijkbeoordelen.nl van Examenwerk. Voor meer informatie klik hier.

Auteur: Jan Rijksen Hoofd Beroepspraktijkvorming Albeda Horecacollege

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief