Recht op lage-inkomensvoordeel belastingdienst voor uw leerlingen?

Mogelijk komt u naast een subsidie praktijkleren ook in aanmerking voor het lage-inkomensvoordeel voor uw leerling. Hieronder vindt u een artikel met informatie op de website van KHN. Uitgebreide informatie vindt u ook op website van de belastingdienst. Misschien is het een suggestie om dit belastingvoordeel te geven aan uw leerling ....

aangezien zij volgens de nieuwe horeca-cao er niets op vooruitgaan.

Hieronder het volledige artikel van KHN

Heeft u recht op het lage-inkomensvoordeel voor uw medewerker?

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor het Lage-inkomensvoordeel? Wat is het Jeugd Lage-inkomensvoordeel? Hoe kunt u van deze voordelen profiteren? KHN geeft antwoord!

Lage-inkomensvoordeel 

Als u een medewerker in dienst heeft die het wettelijk minimumloon of net iets meer verdient, krijgt u voor hem het lage-inkomensvoordeel. De Belastingdienst betaalt dit voordeel aan u uit als u medewerkers in dienst heeft met een uurloon tussen 100 en 125 procent van het minimumloon. Dit voordeel kan oplopen tot 2000 euro per medewerker per jaar. De Belastingdienst keert de vergoeding automatisch uit. U hoeft zelf geen aanvraag in te dienen. 

Voorwaarden LIV

Om in aanmerking te komen voor het LIV, moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

  • Uw medewerker heeft minstens 1248 verloonde* uren in het jaar waarin u het LIV wenst te ontvangen.
  • Uw medewerker heeft nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
  • Uw medewerker heeft een inkomen van minimaal 100 tot maximaal 125 procent van het minimumloon.

* De verloonde uren zijn de uren die u uitbetaald heeft. Dit zijn in principe de uren die in het contract staan. Overuren of meeruren tellen ook mee.

Categorieën

Bij de hoogte van het LIV wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën:

  • Medewerkers die tussen de 100 en 110 procent van het minimumloon verdienen: u ontvangt maximaal 2000 euro per jaar.
  • Medewerkers die tussen de 110 en 125 procent van het minimumloon verdienen: u ontvangt maximaal 1000 euro per jaar.

Jeugd LIV

Het jeugd LIV is vanaf 1 januari 2018 een tegemoetkoming vanwege de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon voor medewerkers van 21 jaar en jonger. U hebt recht op het jeugd LIV als:

  • Uw medewerker verzekerd is voor één of meer van de werknemersverzekeringen.
  • Uw medewerker een gemiddeld uurloon heeft dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn leeftijd (de precieze bedragen voor de verschillende leeftijden moeten nog worden vastgesteld in 2018).
  • Uw medewerker was op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar oud.

De BBL-leerlingen komen ook in aanmerking voor het jeugd LIV, net als andere medewerkers van dezelfde leeftijd die het wettelijk minimumjeugdloon ontvangen. Om in aanmerking te komen voor het jeugd Liv wordt alleen gekeken naar het uurloon. Dus als die binnen de grenzen van het jeugd LIV ligt, komt ook de BBL-leerling in aanmerking.

Hoe en wanneer kunt u van deze regeling profiteren?

Het LIV en jeugd LIV worden automatisch door de Belastingdienst aan u uitgekeerd. U hoeft het dus niet aan te vragen. Het LIV en jeugd LIV worden achteraf uitgekeerd. U ontvangt vóór 15 maart 2018 een voorlopige berekening van het LIV. Als u het niet eens bent met de voorlopige berekening kunt u nog correcties doen tot en met 1 mei 2018. Vóór 1 augustus 2018 wordt het LIV definitief vastgesteld. Vervolgens kunt u de uitkering binnen 6 weken verwachten.

Voor het jeugd LIV ontvangt u vóór 15 maart 2019 een voorlopige berekening. Correcties kunt u tot en met 1 mei 2019 doorgeven. Vóór 1 augustus 2019 wordt de definitieve berekening van het jeugd LIV vastgesteld en uiterlijk op 12 september 2019 uitbetaald.

Check of u recht heeft op het lage-inkomensvoordeel!

Met de regelhulp kunt u eenvoudig controleren of recht heeft op het lage-inkomensvoordeel. De rekenhulp vindt u op www.regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen

Bron: www.khn.nl  

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief