Examenperiode is gestart

In de komende periode vinden veel examens plaats binnen het beroepsonderwijs. Wij willen als Regio Klankbordgroep Zuid-Holland alle praktijkopleiders langs deze weg bedanken voor hun inzet om onze examenkandidaten naar de eindstreep te helpen.

Veel praktijkeiders hebben ook een rol tijdens het examen, bijvoorbeeld als examinator. De scholen vinden het belangrijk dat het bedrijfsleven meebeslist in de beoordeling. Op die manier blijft de kwalilteit van onze praktijkexamens mede gewaarborgd. Om examens te mogen afnemen op school of in het bedrijfsleven is een leermeesterdiploma alleen niet voldoende. Het is belangrijk dat de examinator de procedures kent en objectief kan beoordelen. Hiervoor organiseert de Regio Klankbordgroep Zuid-Holland jaarlijks een aantal speciale trainingen. Heeft u interesse? Dan kunt u zich hiervoor inschrijven.

Samen werken aan goede en bekwame vakmensen is het doel van de Regio Klankbordgroep Zuid-Holland.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief