Studenten en praktijkopleiders van Zadkine Horeca College zeer tevreden over de communicatie en de begeleiding.

Maandagochtend  27 januari  kwamen diverse studenten, docenten en praktijkopleiders  van het Zadkine Horeca College bij elkaar voor het vervolg van het event Wijs in Werk. Samen werd verder gediscussieerd hoe het horecaonderwijs beter kan op korte en langere termijn.

Wat gaat er goed en wat kan er beter? Onder leiding van Mira Kuipers van MEERGLANS werd het gesprek in goede banen geleid. Het doel is om met leermeesters, docenten en studenten tot kwaliteitsverbeteringen te komen. Elke deelnemende school geeft vervolg aan dit event in een kleinere setting. Er is weer een mooie stap gezet in het nog beter maken van ons horecaonderwijs.

Aanleiding vervolg Wijs in Werk.


Wijs in werk is sinds  2016 een jaarlijks terugkerende evenement  Het event WIJS in WERK is op initiatief van de Regio Klankbordgroep Zuid-Holland tot stand gekomen. Belangrijkste doel was om met elkaar in gesprek te raken om zo elkaars wereld beter te leren verstaan. Zo leerden de deelnemers elkaars belangen en wensen beter te (h)erkennen. De uitkomsten van het event betrof een samenvatting/overzicht van alle scholen die aangesloten zijn bij de Regio Klankbordgroep Zuid-Holland te weten: Albeda, MBO Rijnland (ROC Leiden en ID College Gouda), ROC Mondriaan en Zadkine.

Ter ondersteuning van het event is een website gelanceerd waarop alle deelnemers de ontwikkelingen kunnen volgen en waarop nieuwe opmerkingen/verbeteringen over het horecaonderwijs kunnen worden achtergelaten www.wijsinwerk.nu

Opvallende utkomsten!

Zowel de studenten als de leerbedrijven vertgenwoordigd door de praktijkopleiders gaven aan zeer tevreden te zijn over de communicatie met de school. Ook over de begeleiding waren de studenten zeer tevreden. Natuurlijk  heeft deze sessie ook wat verbeterpunten opgeleverd zoals o.a. de behoefte een een overzicht van de verschillende stageperidos per opleiding  tijdig beschikbaar stellen en  willen bedrijven graag wat concretere informatie over de inhoud van de stages

Meedoen? Kijk dan op de website www.wijsinwerk.nu en geef je mening over het horecaonderwijs.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief