Het mbo in uw regio gaat weer beginnen!

Beste praktijkopleider, ondernemer

Wij hopen van harte dat sinds de openstelling van de horeca, ondanks de beperking van het aantal gasten, uw bedrijf de afgelopen mooie zomerdagen betere tijden heeft beleefd. De scholen in onze regio gaan vanaf 1 september weer starten. Het zal een vreemd jaar worden omdat...... 

we het onderwijs op een geheel andere manier moeten gaan organiseren en realiseren. 'Wij zijn klaar met het virus maar het virus is nog niet klaar met ons' is een veel gehoorde uitspraak die ook voor ons van toepassing is.

De bbl-studenten zullen gezien de vaste schooldag ook zoveel mogelijk wekelijks op school komen. De bol-studenten zullen het onderwijs deels online ontvangen en deels ook fysiek op school. Dit heeft te maken met het aantal studenten dat per dag aanwezig mag zijn in een schoolgebouw. De praktijklessen zullen we proberen zoveel mogelijk doorgang te laten vinden, al zal het aantal gasten, studenten en medewerkers in onze restaurants veel kleiner zijn per lesmoment.

Gelukkig zijn we tijdens de zomervakantie ook door leerbedrijven benaderd met aanvragen voor bol en bbl stages. Uiteraard zullen wij ons inspannen om de beschikbare plaatsen komend schooljaar in te vullen. Wij zijn dankbaar dat u uw verantwoordleijkheid blijft nemen om de jonge generatie een kans te bieden het vak in de reële beroepspraktijk te leren. Uit de vorige crisis hebben we met elkaar geleerd dat het belangrijk is om ook tijdens economisch slechtere tijden stageplaatsen beschikbaar te blijven stellen. 

Mocht u nog stageplaatsen beschikbaar hebben, dan kunt u dit uiteraard aan uw school contactpersoon laten weten. Contactgegevens klik hier U kunt natuurlijk ook uw vacatures via uw SBB account kenbaar maken.

Wij zullen ook dit schooljaar onze studenten blijven bezoeken om samen met u en de student de voortgang te bespreken. En zoals u van ons gewend bent, blijven we continu telefonisch bereikbaar.

Alle actuele informatie die u nodig heeft om een student te kunnen begleiden is op deze website terug te vinden.

We vertrouwen ook dit schooljaar weer op een fijne samenwerking en danken u hierbij voor het begeleiden van onze studenten.
Namens de leden van klankbordgroep

Rob Lionarons (voorzitter)
Jan Rijksen (secretaris)

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief