Rob Lionarons vertrekt als voorzitter Regio Klankbordgroep Zuid-Holland

Rob Lionarons gaat vanaf 31 juli met een welverdiend pensioen. Rob was sinds 2012 voorzitter van de Regio Klankbordgroep Zuid-Holland. Hij draagt het stokje over aan

Arie-Jacob Brokking. Rob was betrokken bij de oprichting van deze klankbordgroep in 2007. Hij is tevens de grondlegger geweest van de doelstellingen van deze klankbordgroep, namelijk om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te vergroten en uniformiteit tussen de scholen op het gebied van de beroepspraktijkvorming te bevorderen. Rob is hoofd bpv-coördinator van het Mondriaan en heeft een lange staat van dienst in het horecaonderwijs. Zo is hij tevens voorzitter van Onderwijswerkgroep Horeca bij de MBO-Raad en nauw betrokken bij de ontwikkeling van praktijkexamens. We zijn vast een aantal zaken vergeten.

Als je lang meegaat in het onderwijs dan kan het niet anders dan dat je veel veranderingen meemaakt. Ik denk aan de veranderingen op het gebied van bedrijfserkenningen van SVH, LOBHTV, Kenwerk naar het huidige SBB. Of de verschillende vormen van onderwijs die de revue zijn gepasseerd tijdens zijn loopbaan: eindtermenonderwijs, probleemgestuurd onderwijs, competentiegericht onderwijs, beroepsgericht onderwijs en nu zitten we in de ontwikkelingsfase als mbo naar het gepersonaliseerd leren. En niet te vergeten van een papieren takenboek naar het online praktijkbeoordelen. Rob geeft aan dat het uiteindelijk altijd ging over talentontwikkeling van onze studenten. Enthousiast maken en op te leiden voor onze prachtige horecasector. Maar ook als participerende burgers in onze complexe maatschappij. Prachtig als je daar een bescheiden bijdrage aan mag leveren.

Rob kijkt met veel plezier terug op zijn rol in het horecaonderwijs en als voorzitter van deze klankbordgroep met betrokken collega's van de samenwerkende horecascholen in Zuid-Holland. 

Langs deze weg wil hij ook alle relaties van zijn enorme netwerk bedanken voor de afgelopen fijne jaren en samenwerking.  

Hij wenst iedereen veel succes in de toekomst en een hele fijne zomer! Want dat kunnen we als horecasector wel gebruiken.

Was getekend Rob Lionarons, 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief