Alleen bij hoge uitzondering online onderwijs

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat scholen alleen bij hoge uitzondering onderwijs online verzorgen. Ondertussen kiezen steeds meer mbo-scholen bewust voor een mix van fysiek en online onderwijs. (red. Helaas luistert de kamer niet naar docenten in het mbo onderwijs. Kamerleden staan blijkbaar ver af van de huidige onderwijspraktijk waarbij een mix online en fysiek les, persoonlijke aandacht, veel kleinere groepen de norm zal moeten worden. Dat is noodzakelijk wil men huidige generatie motiveren en wendbaar maken voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt)

De Tweede Kamer heeft zich op de laatste vergaderdag van het jaar uitgesproken over de manier waarop scholen les moeten geven: fysiek onderwijs is de norm, alleen bij hoge uitzondering kan het onderwijs online plaatsvinden. Een motie, ingediend door Peter Kwint (SP), kreeg een ruime meerderheid. Alleen VVD, CDA en ChristenUnie stemden tegen. In de motie wordt uitgesproken dat fysiek onderwijs de norm moet zijn. Alleen onder dwingende omstandigheden, zoals een pandemie, zouden scholen mogen kiezen voor afstandsonderwijs. Minister Van Engelshoven wordt opgeroepen hierover in gesprek te gaan met de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen en de universiteiten.

Ontraden
In een debat eerder deze week had minister Van Engelshoven de motie ontraden. Volgens Van Engelshoven bestond ook al voor de coronapandemie de wens om gebruik te gaan maken van de mogelijkheden van online onderwijs. Er was zelfs een ‘versnellingsplan digitalisering’. Door de pandemie is er, noodgedwongen, een enorme versnelling opgetreden. Het zou jammer zijn als we nu die winst loslaten. Van Engelshoven vroeg de Tweede Kamer genuanceerd naar dit onderwerp te kijken. Online onderwijs kan toegevoegde waarde hebben, als het kwalitatief goed plaatsvindt. Haar pleidooi mocht echter niet baten. Dankzij de steun van de D66-fractie kreeg de motie een meerderheid.

Blended onderwijs
Het is de vraag welk effect de motie zal hebben. Minister Van Engelshoven moet nu in gesprek met de scholen. Zij moet daarbij bepleiten dat online onderwijs alleen bij hoge uitzondering mag plaatsvinden. De MBO Raad liet voor het Kamerdebat al weten graag ruimte te krijgen om door te gaan online onderwijs. Eerder deze maand maakte Albeda (Rotterdam) bekend volgend jaar naar een mix van online en fysiek onderwijs te gaan. Maar ook een school als het Koning Willem 1 College (Den Bosch) kiest bewust voor een vorm van blended onderwijs. In een brief aan de ouders meldt de school: ‘Online onderwijs biedt ons mogelijkheden het onderwijs verder te verbeteren. De goede dingen die we geleerd hebben in de afgelopen periode, willen we daarom behouden. Dat doen we door lessen op school en online lessen te combineren.’ Hoe de mix van fysiek en online onderwijs precies is samengesteld, laat de school over aan de onderwijsteams: ‘De passende mix is een ingewikkelde puzzel, die elke opleiding zelf legt. Elke puzzel is zorgvuldig afgestemd op onze student en de leerbehoefte, het leerjaar en de examens.’

Bekijk de motie over fysiek onderwijs als norm

Lees ook: Tweede Kamer wil rem zetten op online onderwijs

Bron: https://mbo-today.nl/alleen-bij-hoge-uitzondering-online-onderwijs/

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief