Skip to main content

Regio Klankbordgroep Zuid-Holland wenst u een mooie zomer!

  • Geschreven door Jan Rijksen
     op 08 juli 2022

Na opnieuw een bewogen schooljaar waarbij de invloeden van Corona nog duidelijk te merken waren, hebben we samen met uw  hulp, als Regio Klankbordgroep Zuid-Holland (samenwerkende horecascholen en SBB) de eindstreep weer bereikt.

Het afgelopen schooljaar stond in het teken van een licht herstel en inhaalslag van de horeca, personeelstekorten, bijlessen van onze studenten die achterstand hadden opgelopen door corona en een echte fysieke stagemarkt na twee jaar corona. Wat waren we met elkaar toe aan fysieke ontmoetingen. Het leek erop dat we op weg waren naar ‘het nieuwe normaal’ waarbij de horeca volledig zijn deuren kan openen en wij weer goed onderwijs kunnen verzorgen zonder beperkingen. Maar gezien de laatste ontwikkelingen zijn we er nog niet vanaf. Het is maar afwachten of corona zich verhoudt tot een eenvoudige griep. Maar ook de huidige inflatie baart ons zorgen er ligt mogelijk een nieuwe economische recessie op de loer.

Veel leerbedrijven hebben ondanks de omstandigheden afgelopen schooljaar toch hun verantwoording genomen en onze horecastudenten begeleid. Wij willen u daarom enorm bedanken voor uw inzet! Nu breekt voor ons het zomerreces aan. Wij hopen na de zomer weer samen met u onze doelstellingen te bereiken, namelijk goede afstemming tussen scholen en het bedrijfsleven. Ook hebben we weer plannen om in de regio stagemarkten (save the dat op 17 oktober!) te organiseren, het horeca imago te vergroten, met u onderzoeken of dossiers in de horeca niet moeten worden verbreed en de communicatie met u te verbeteren. Als u mee wilt doen of u heeft ideeën hoe we het horecaonderwijs beter kunnen maken neem gerust contact met ons op.

Goede zomer!
Namens de leden van de samenwerkende scholen
Regio Klankbordgroep Zuid-Holland