Skip to main content

Wijs in Werk…Jaarlijks terugkerend event in het klein

  • Geschreven door Jan Rijksen
     op 08 juli 2022

Als vervolg op het grote Wijs in Werk event gehouden op 18 april 2016 in Rotterdam organiseren onze scholen jaarlijks een Wijs in Werk event in het ‘klein’.

Hieronder een verslag van 18 april 2016

Tijdens een zonovergoten dag, met op de achtergrond Rotterdam-The Hague Airport zijn de uitkomsten van het event Wijs in Werk gepresenteerd. Op de locatie Word Hotel Wings waren alle betrokkenen uitgenodigd om het pamflet met de 10 belangrijkste aanbevelingen in ontvangst te nemen.

Het event Wijs in Werk heeft plaatsgevonden op maandag 18 april. Tijdens het event spraken studenten, leermeesters en docenten als gelijkwaardige partners met elkaar over de toekomst van de horecabranche en het horecaonderwijs.

Tijdens de presentatie waren aanwezig: het management van de horecascholen, de manager van de sectorkamer Voedsel, Groen en Gastvrijheid (SBB) Jan-Willem Mans, vertegenwoordiger FNV, gastheer van het event Berry Gerretsen (directeur World Hotel Wings), leden van de Regio Klankbordgroep Zuid-Holland en de faciliterende organisatie Facilitating Company.

Jan-Willem Mans van SBB: “het is echt uniek in Nederland dat op deze schaal met elkaar wordt gesproken en niet over elkaar”, “nu moeten we ook echt iets met de resultaten gaan doen”

De aanwezige directeuren gaven aan dat zij de uitkomsten zullen bestuderen en dat er duidelijk behoefte is om hier een vervolg aan te geven. Vooral de punten: gelijkwaardige communicatie, betrekken bedrijfsleven bij het maken van onderwijs en de 21st century skills waren opvallende zaken uit het pamflet.

Marsel Verlaan ID-College: “Uit het dynamische karakter en het enthousiasme van de deelnemers is gebleken dat dit concept ook binnen de scholen zal werken.”

Opvallende uitspraken waren:

  • Om te bereiken wat je wilt, begin je bij het einddoel.
  • Horeca verandert snel, speel hier als school en bedrijfsleven op in.
  • Horeca blijft op het gebied van onderwijs nog te traditioneel.

Wijs in werk het vervolg na 2016!!

Alweer een aantal jaren verder gaat Wijs in Werk nog steeds door. Inmiddels wel in een iets andere vorm…kleinschaliger en daardoor ook wel directer. Per school/opleiding apart georganiseerd.

Tijdens de bijeenkomsten op school zijn een kleine groep van studenten van onze opleidingen, praktijkopleiders en docenten hierbij aanwezig. We gaan in groepjes uit elkaar en kunnen op post-it blaadjes plaatsen wat er goed en minder goed gaat op school, in de begeleiding of in het leerbedrijf.

De leiding hiervan is in handen van Mira Kuipers van bureau Meerglans.

Als de post-it blaadjes zijn verzameld maken we de balans op. Kunnen we er op korte termijn iets mee, of zal het een langdurig proces worden omdat het nu eenmaal bv in het schoolsysteem zit?

De uitkomsten worden natuurlijk gedeeld met onze studenten, de schoolleiding en de praktijkopleiders. Na ongeveer 6 maanden zal er een vervolg plaatsvinden, met het liefst dezelfde deelnemers. Wat is er tot op heden mee gedaan?  Zien we verschil, of lopen we tegen alleen maar gesloten deuren aan?

Voor studenten is het over het algemeen een fijne ervaring, zij voelen zichzelf echt gehoord en de opmerkingen worden vastgelegd en bekeken of daar iets mee gedaan kan worden. Voor de docenten en directie is het fijn en belangrijk regelmatig feedback te ontvangen van zowel studenten en ook van de praktijkopleiders.

Kortom…..Wijs in Werk is nog volop aanwezig na 6 jaar!!!

Meedoen? Meld je dan aan bij de bpv-coördinator van jouw school.

Arie-Jacob Brokking,  voorzitter