Skip to main content

Practorale rede Alexander de Vries over 'Betekenisvol leren en werken in de Hospitality'

  • Geschreven door Jan Rijksen
     op 08 juni 2023

Op 23 mei jl. heeft practor Alexander de Vries van het Practoraat Hospitality Innovation zijn practorale rede gehouden met als thema 'Betekenisvol leren en werken in de Hospitality'. De bijeenkomst vond plaats op de Food Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen, een locatie waar leren en werken elkaar versterken. De Vries presenteerde zijn visie op het vakgebied, met de nadruk op het belang van 'betekenisvol' werken en leren. Het Practoraat Hospitality Innovation werd tijdens deze bijeenkomst officieel ingesteld.

Betekenisvol werken & leren in de hospitality

Het Practoraat Hospitality Innovation werkt aan uitdagingen en oplossingen voor opleidingen en teams in het verzorgen van toekomstgericht en flexibel beroepsonderwijs. Het practoraat richt zich op maatschappelijke en regionale uitdagingen, evenals technologische en sociale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en binnen bedrijven. Het streven is om de kloof tussen leren en werken te overbruggen. Het Practoraat Hospitality Innovation kijkt uit naar de toekomst en de voortzetting van hun werk om betekenisvol werken en leren in de hospitality sector te bevorderen.

'Wicked Problems' binnen de Hospitality-wereld

Net als andere programmalijnen van Hospitality Innovation Campus, richt men zich ook op het aanpakken van zogenaamde 'wicked problems' binnen de Hospitality-wereld. Deze vraagstukken vereisen vaak meerdere deeloplossingen. “Het aantal onoplosbare vraagstukken in de samenleving neemt toe. Traditionele manieren van denken en doen werken nu niet meer. We moeten samen werken en samen onderzoeken om te doen wat werkt! Daar hebben we mensen met de juiste mindset en durf voor nodig”, aldus Simone Fredriksz, lid cvb Albeda.

Na afloop van de practorale rede was er gelegenheid voor de aanwezigen om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en om kennis te maken met HIC (Hospitality Innovation Campus) en FIA (Food Innovation Academy).

Meer weten over de HIC? Hospitality Innovation Campus – You're invited!