• Contact

    Rob Lionarons

    Jan Rijksen

    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    06 22977945

  • Contact

Algemene documenten (Algemene informatie voor alle opleidingen)

Documenten

pdf BPV informatiegids Albeda Horecacollege Populair

Door 1814 downloads

Deze BPV-informatiegids wordt per mail naar de praktijkopleider verstuurd door de BPV-coördinator bij aanvang van de BPV. Deze informatiegids ontvangt de praktijkopleider als de student zijn plaatsingsformulier heeft ingeleverd op school. Mocht u deze informatiegids nog niet hebben ontvangen neem dan contact op de BPV-coördinator van uw locatie. Voor contactgegevens zie ook 'contactgegevens Albeda Horecacollege'.

pdf Regels ziekmelden Corona Albeda Horecacollege

Door 40 downloads

pdf Stageperiodes BPV alle vestigingen Albeda Horecacollege 2020-2021 Populair

Door 722 downloads

pdf Vakantieperiodes schooljaar 2020-2021 Populair

Door 509 downloads

pdf Contactgegevens Albeda Horecacollege Populair

Door 1424 downloads

Download hier de contactgegevens van het Albeda Horecacollege (algemene contact- en adresgegevens, contactgegevens examenverantwoordelijke, lesroostertijden enz.)
Voor contactgegevens van de bedrijfsbezoekers en studieloopbaanbegeleiders klik hier

pdf Contactgegevens bedrijfsbezoekers / mentoren en werkwijze BPV Albeda Horecacollege Populair

Door 1424 downloads

Download hier de werkwijze van onze BPV en de contactgegevens van onze bedrijfsbezoekers en mentoren.

pdf Handleiding en instructiefilm bedrijvenportaal (online urenregistratie) Albeda Populair

Door 680 downloads

Urenregistratie Albeda Horecacollege De student moet zijn gewerkte uren registreren en bijhouden in Eduarte. De praktijkopleider moet de urenregistratie in het bedrijvenportaal Eduarte controleren en valideren/goedkeuren. Het urenoverzicht is belangrijk. Het vormt een onderdeel van het bpv-dossier! Het urenoverzicht wordt tevens gebruikt als bewijs van werkelijk gemaakte bpv-uren richting de onderwijsinspectie. Het urenoverzicht is verplicht voor alle bol- en bbl-opleidingen.

Klik hier om gelijk naar het bedrijvenportaal te gaan

pdf Instructievideo digitaal doorgeven van het leerbedrijf door student (voorheen plaatsingsformulier) Populair

Door 514 downloads

De student geeft na het vinden van een stageplaats (bol) of leerwerkplek (bbl) zijn bedrijf online door via zijn studentenportaal van Eduarte. Naast de bedrijfsgegevens vult hij/zij de volgende contactpersonen in:

Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger: naam van de eigenaar/ondernemer leerbedrijf.
Naam praktijkopleider: naam van de praktijkopleider die de student gaat begeleiden! Het gaat hier altijd om een gediplomeerd praktijkopleider. Hij/zij moet bij SBB geregistreerd staan voor de juiste opleiding en het niveau. Bijvoorbeeld: een student kok kan alleen worden begeleid door een geregistreerd praktijkopleider keuken! Het is belangrijk dat beide namen geregistreerd staan bij SBB. Is uw bedrijf nog geen erkend leerbedrijf? Dan kunt u digitaal een erkenning aanvragen bij SBB: s-bb.nl. Ook moet u hier wijzigingen van de bedrijfsgegevens en/of praktijkopleiders doorgeven.

pdf Voorbeeld digitale praktijkovereenkomst Albeda Populair

Door 597 downloads

Digitaal ondertekenen praktijkovereenkomst (POK)
Het leerbedrijf krijgt per mail het verzoek deze middels een link digitaal te ondertekenen. Ook de student krijgt de POK per mail en ondertekent deze vervolgens met DigiD. Zodra beide partijen de POK digitaal hebben ondertekend, ontvangt het leerbedrijf per mail een volledig ondertekend exemplaar van de POK. In de mail die het leerbedrijf ontvangt bij de POK, beschrijft Albeda de werkwijze van de digitale ondertekening van de POK.

Meer informatie is te vinden op de Albeda website: klik hier

Instructiefilm voor de student klik hier
Instructiefilm voor het leerbedrijf klik hier

pdf Voorbeeld digitale onderwijsovereenkomst Albeda Populair

Door 619 downloads

Digitale Onderwijsovereenkomst
Een student krijgt een onderwijsovereenkomst van de onderwijsinstelling. Deze moet hij/zij digitaal ondertekenen. Het leerbedrijf hoeft niets te doen. Meer informatie over de verschillende overeenkomsten vindt u in de BPV-informatiegids.

pdf Loontabellen Populair

Door 571 downloads

Download hiernaast de loontabellen incl. wettelijk minimum jeugdloon per 1 januari 2021
Download hier de loontabellen incl. wettelijk minimum jeugdloon per 1 juli 2020

Klik hier voor meer informatie over minimumlonen (Dit is de minimale ondergrens, leerlingen en medewerkers moeten zelf samen met de werkgever het definitieve salaris afspreken).

Hieronder staan de loontabellen volgens de cao van bedrijven aangesloten bij de Nederlandse Horeca Gilde. Download hier de loontabellen Nederlandse Horeca Gilde per 1 juli 2020

pdf Studentenstatuut en examenreglement Albeda Populair

Door 770 downloads

Download hier de statuten en het examenreglement van Albeda.

pdf Financiële voordelen voor leerbedrijven Populair

Door 607 downloads

pdf Informatie cao horeca Populair

Door 544 downloads

Download hiernaast de uitgebreide versie van de nieuwe cao horeca 2021.
Download hier de belangrijkste punten van de cao horeca 2020
De cao is voor de horeca en aanverwante bedrijven algemeen verbindend verklaard en geldt voor horecabedrijven die niet onder een andere cao vallen. 

De meeste medewerkers en leerlingen vallen onder de horeca cao, het kan ook zijn dat je onder de NHG (Nederlandse Horeca Gilde) cao valt. Onder welke cao een leerling valt, staat in het arbeidscontract. Bekijk hier wat de rechten en plichten zijn als de leerling onder de NHG cao valtDownload hier de uitgebreide versie van de NGH cao horeca die loopt tot 2022.

Voor de website van FNV met informatie over de cao en rechten en plichten. klik hier
FNV Horeca vindt het van groot belang dat leerlingen in de horeca goed geïnformeerd worden over hun rechten en plichten en hen voor te bereiden op hun rol als goed werknemer bij een (leer)bedrijf. Informatie over FNV voor leerlingen klik hier

Hier vind je de oude cao horeca 2018-2019

pdf Arbeidsovereenkomsten leerlingen Populair

Door 737 downloads

Download hiernaast het meest recente model arbeidsovereenkomsten voor leerlingen.
Download hier een arbeidsovereenkomst voor leerlingen om zelf in te vullen (nieuwe cao horeca)

Het leerbedrijf geeft een (schriftelijke) arbeidsovereenkomst aan de student. Het leerbedrijf gebruikt hiervoor een speciale arbeidsovereenkomst voor leerlingen, zoals deze is opgenomen in cao horeca 2020. De schoolinstelling hoeft niets te doen, het gaat hier immers om een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever (het leerbedrijf) en een werknemer (de student).

Let op: de arbeidsovereenkomst en de POK (praktijkovereenkomst) zijn aan elkaar gekoppeld. Als één van de twee overeenkomsten wordt beëindigd zal ook de andere overeenkomst automatisch eindigen. Uitzonderingen staan in de cao.

Een arbeidsovereenkomst voor een leerling heeft een maximale duur van 1 jaar. De einddatum van een POK is uiterlijk 31 juli 2021.

Opzegtermijn: in een jaarcontract mag een opzegtermijn worden opgenomen. Dit is niet verplicht. 

Een nul uren contract is voor studenten bij het Albeda Horecacollege niet toegestaan: dit staat in de Wet Educatie Beroepsonderwijs artikel 7, waarin staat beschreven dat 60% van de studieduur of meer een praktijkgedeelte moet bevatten. Als je gaat rekenen is dat per opleiding verschillend maar meestal is dan de minimale ondergrens ongeveer 20 uur per week. De arbeidsovereenkomst voor leerlingen moet voor minimaal 20 uur en maximaal 32 uren per week (exclusief de 6 schooluren) zijn.

Meer informatie over de verschillende overeenkomsten vindt u in de BPV-informatiegids.

document Voorbeeld model praktijkovereenkomst stagevergoeding KHN voor stagiaires Populair

Door 372 downloads

Download hiernaast een voorbeeld model praktijkovereenkomst stagevergoeding KHN voor stagiaires.
Download hier een voorbeeld model praktijkovereenkomst stagevergoeding KHN voor stagiaires om zelf in te vullen

Meer informatie is te vinden op de website van KHN. Klik hier 

pdf Landelijk BPV Protocol Populair

Door 490 downloads

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief