• Contact

    Rob Lionarons

    Jan Rijksen

    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    06 22977945

  • Contact

Algemene documenten (Algemene informatie voor alle opleidingen)

Documenten

pdf BPV informatiegids Albeda Horecacollege 2021-2022

Door 41 downloads

Hiernaast vindt u de BPV-informatiegids Albeda Horecacollege 2021-2022.

pdf Stageperiodes BPV alle vestigingen Albeda Horecacollege 2021-2022 Populair

Door 968 downloads

pdf Vakantieperiodes schooljaar 2021-2022 Populair

Door 731 downloads

Download hiernaast de vakantieperiodes schooljaar 2021-2022
Download hier de vakantieperiodes schooljaar 2022-2023

pdf Contactgegevens Albeda Horecacollege Populair

Door 2111 downloads

Download hier de contactgegevens van het Albeda Horecacollege (algemene contact- en adresgegevens, contactgegevens examenverantwoordelijke, lesroostertijden enz.)
Voor contactgegevens van de bedrijfsbezoekers en studieloopbaanbegeleiders klik hier

pdf Contactgegevens bedrijfsbezoekers / mentoren en werkwijze BPV Albeda Horecacollege Populair

Door 2005 downloads

Download hier de werkwijze van onze BPV en de contactgegevens van onze bedrijfsbezoekers en mentoren.

pdf Handleiding en instructiefilm bedrijvenportaal Albeda Populair

Door 977 downloads

Klik hier om gelijk naar het bedrijvenportaal te gaan Let op: Een aantal eerstejaars studenten van Hospitality opleidingen die met praktijkbeoordelen.nl van Examenwerk werken, gebruiken vanaf dit schooljaar de urenregisitratie van Examenwerk. Hierdoor vindt u alles op één plek. De overige studenten blijven gebruik maken van de urenregistratie in Eduarte.

Klik hier voor handleiding bij een vergeten wachtwoord bedrijvenportaal

pdf Instructievideo digitaal doorgeven van het leerbedrijf door student Populair

Door 719 downloads

De student geeft na het vinden van een stageplaats (bol) of leerwerkplek (bbl) zijn bedrijf online door via zijn studentenportaal van Eduarte. Naast de bedrijfsgegevens vult hij/zij de volgende contactpersonen in:

Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger: naam van de eigenaar/ondernemer leerbedrijf.
Naam praktijkopleider: naam van de praktijkopleider die de student gaat begeleiden! Het gaat hier altijd om een gediplomeerd praktijkopleider. Hij/zij moet bij SBB geregistreerd staan voor de juiste opleiding en het niveau. Bijvoorbeeld: een student kok kan alleen worden begeleid door een geregistreerd praktijkopleider keuken! Het is belangrijk dat beide namen geregistreerd staan bij SBB. Is uw bedrijf nog geen erkend leerbedrijf? Dan kunt u digitaal een erkenning aanvragen bij SBB: s-bb.nl. Ook moet u hier wijzigingen van de bedrijfsgegevens en/of praktijkopleiders doorgeven.

pdf Voorbeeld en werkwijze digitale praktijkovereenkomst Albeda Populair

Door 874 downloads

Digitaal ondertekenen praktijkovereenkomst (POK)
Het leerbedrijf krijgt per mail het verzoek deze middels een link digitaal te ondertekenen. Ook de student krijgt de POK per mail en ondertekent deze vervolgens met DigiD. Zodra beide partijen de POK digitaal hebben ondertekend, ontvangt het leerbedrijf per mail een volledig ondertekend exemplaar van de POK. In de mail die het leerbedrijf ontvangt bij de POK, beschrijft Albeda de werkwijze van de digitale ondertekening van de POK.

Meer informatie is te vinden op de Albeda website: klik hier

Instructiefilm voor de student klik hier
Instructiefilm voor het leerbedrijf klik hier

pdf Voorbeeld digitale onderwijsovereenkomst Albeda Populair

Door 842 downloads

Digitale Onderwijsovereenkomst
Een student krijgt een onderwijsovereenkomst van de onderwijsinstelling. Deze moet hij/zij digitaal ondertekenen. Het leerbedrijf hoeft niets te doen. Meer informatie over de verschillende overeenkomsten vindt u in de BPV-informatiegids.

pdf Loontabellen Populair

Door 765 downloads

Download hiernaast de loontabellen incl. wettelijk minimum jeugdloon per 1 april 2022
Download hier de loontabellen incl. wettelijk minimum jeugdloon per 1 januari 2022
Download hier de loontabellen incl. wettelijk minimum jeugdloon per 1 juli 2021

Klik hier voor meer informatie over minimumlonen (Dit is de minimale ondergrens, leerlingen en medewerkers moeten zelf samen met de werkgever het definitieve salaris afspreken).

Hieronder staan de loontabellen volgens de cao van bedrijven aangesloten bij de Nederlandse Horeca Gilde. Download hier de loontabellen Nederlandse Horeca Gilde per 1 januari 2022

pdf Studentenstatuut en examenreglement Albeda Populair

Door 965 downloads

Download hier de statuten en het examenreglement van Albeda.

pdf Financiële voordelen voor leerbedrijven Populair

Door 825 downloads

pdf Informatie cao horeca Populair

Door 852 downloads

Download hiernaast de uitgebreide versie van de nieuwe cao horeca 2022-2023.
De cao is voor de horeca en aanverwante bedrijven algemeen verbindend verklaard en geldt voor horecabedrijven die niet onder een andere cao vallen. 

De meeste medewerkers en leerlingen vallen onder de horeca cao, het kan ook zijn dat je onder de NHG (Nederlandse Horeca Gilde) cao valt. Onder welke cao een leerling valt, staat in het arbeidscontract. Bekijk hier wat de rechten en plichten zijn als de leerling onder de NHG cao valt
Download hier de uitgebreide versie van de NGH cao horeca die loopt tot 2022.

Voor de website van FNV met informatie over de cao en rechten en plichten. klik hier
FNV Horeca vindt het van groot belang dat leerlingen in de horeca goed geïnformeerd worden over hun rechten en plichten en hen voor te bereiden op hun rol als goed werknemer bij een (leer)bedrijf. Informatie over FNV voor leerlingen klik hier

Hier vind je de oude cao horeca 2020-2021

pdf Arbeidsovereenkomsten leerlingen Populair

Door 1118 downloads

Download hiernaast het meest recente model arbeidsovereenkomsten voor leerlingen (nieuwe cao).

Het leerbedrijf geeft een (schriftelijke) arbeidsovereenkomst aan de student. Het leerbedrijf gebruikt hiervoor een speciale arbeidsovereenkomst voor leerlingen, zoals deze is opgenomen in cao horeca 2022. De schoolinstelling hoeft niets te doen, het gaat hier immers om een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever (het leerbedrijf) en een werknemer (de student).

Let op: de arbeidsovereenkomst en de POK (praktijkovereenkomst) zijn aan elkaar gekoppeld. Als één van de twee overeenkomsten wordt beëindigd zal ook de andere overeenkomst automatisch eindigen. Uitzonderingen staan in de cao.

Een arbeidsovereenkomst voor een leerling heeft een maximale duur van 1 jaar. De einddatum van een POK is uiterlijk 31 juli 2022.

Opzegtermijn: in een jaarcontract mag een opzegtermijn worden opgenomen. Dit is niet verplicht. 

Een nul uren contract is voor studenten bij het Albeda Horecacollege niet toegestaan: dit staat in de Wet Educatie Beroepsonderwijs artikel 7, waarin staat beschreven dat 60% van de studieduur of meer een praktijkgedeelte moet bevatten. Als je gaat rekenen is dat per opleiding verschillend maar meestal is dan de minimale ondergrens ongeveer 20 uur per week. De arbeidsovereenkomst voor leerlingen moet voor minimaal 20 uur en maximaal 32 uren per week (exclusief de 6 schooluren) zijn.

Meer informatie over de verschillende overeenkomsten vindt u in de BPV-informatiegids.

document Voorbeeld model praktijkovereenkomst stagevergoeding KHN voor stagiaires Populair

Door 652 downloads

Download hiernaast een voorbeeld model praktijkovereenkomst stagevergoeding KHN voor stagiaires.

pdf Instructie online praktijkbeoordelen Examenwerk Populair

Door 1748 downloads

pdf Landelijk BPV Protocol Populair

Door 692 downloads

pdf Urenregistratie in Praktijkbeoordelen.nl van Examenwerk Populair

Door 135 downloads

Handleiding urenregistratie Albeda Horecacollege De student moet zijn gewerkte uren registreren en bijhouden in online praktijkbeoordelen.nl van Examenwerk. De praktijkopleider moet de urenregistratie controleren en valideren/goedkeuren. Het urenoverzicht is belangrijk. Het vormt een onderdeel van het bpv-dossier! Het urenoverzicht wordt tevens gebruikt als bewijs van werkelijk gemaakte bpv-uren richting de onderwijsinspectie. Het urenoverzicht is verplicht voor alle bol- en bbl-opleidingen.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief