Skip to main content

Disclaimer

De inhoud van deze website www.praktijkopleider.info is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is.

De Regio Klankbordgroep Zuid-Holland behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

De Regio Klankbordgroep Zuid-Holland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de in deze website aangeboden informatie.

Aan de inhoud van de website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.