Nieuws

Arlène Denissen nieuw lid college van bestuur Albeda

Arlène Denissen nieuw lid college van bestuur Albeda

De Raad van Toezicht van  Albeda is verheugd te kunnen mededelen dat, met ingang van 1 oktober 2021, Arlène Denissen is benoemd als lid college van bestuur.

Lees meer


mboRijnland gaat hybride onderwijs verzorgen

mboRijnland gaat hybride onderwijs verzorgen

Vanaf het schooljaar 2021-2022 gaat mboRijnland een gedeelte van het onderwijs van de eerstejaars horecastudenten in de BOL-variant in een hybride leertraject verzorgen.

Lees meer


Regio Klankbordgroep Zuid-Holland wenst u een mooie zomer!

Regio Klankbordgroep Zuid-Holland wenst u een mooie zomer!

Na opnieuw een bewogen schooljaar in het teken van COVID-19 hebben wij, samen met uw hulp, als Regio Klankbordgroep Zuid-Holland (samenwerkende horecascholen en SBB) de eindstreep weer bereikt.

Lees meer


Alleen bij hoge uitzondering online onderwijs

Alleen bij hoge uitzondering online onderwijs

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat scholen alleen bij hoge uitzondering onderwijs online verzorgen. Ondertussen kiezen steeds meer mbo-scholen bewust voor een mix van fysiek en online onderwijs. (red. Helaas luistert de kamer niet naar docenten in het mbo onderwijs. Kamerleden staan blijkbaar ver af van de huidige onderwijspraktijk waarbij een mix online en fysiek les, persoonlijke aandacht, veel kleinere groepen de norm zal moeten worden. Dat is noodzakelijk wil men huidige generatie motiveren en wendbaar maken voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt)

Lees meer


Nieuwe aanvragen subsidie praktijkleren kunnen worden ingediend

Nieuwe aanvragen subsidie praktijkleren kunnen worden ingediend

Met de subsidieregeling Praktijkleren stimuleert het ministerie van OCW erkende leerbedrijven om leerbanen (bbl) aan te bieden. De regeling geldt ook voor bedrijven die een leerling begeleiden van het vmbo, het vso, het praktijkonderwijs, MBO of de entreeopleiding.

Lees meer


Oproep!  Bewijs Chris van Esch de Laatste eer.

Oproep! Bewijs Chris van Esch de Laatste eer.

In Memoriam Chris van Esch

Op 16 juni ontvingen wij het droevige bericht dat vannacht Chris van Esch is overleden.

Lees meer


Onderzoek: stagediscriminatie is urgent probleem

Onderzoek: stagediscriminatie is urgent probleem

Studenten van mbo-scholen hebben te maken met stagediscriminatie. Wetenschappers van het Verwey-Jonker instituut tonen dit aan met objectief onderzoek. Om het probleem aan te pakken is meer urgentiegevoel nodig bij docenten, werkgevers en beleidsmakers.

Lees meer


Rob Lionarons vertrekt als voorzitter Regio Klankbordgroep Zuid-Holland

Rob Lionarons vertrekt als voorzitter Regio Klankbordgroep Zuid-Holland

Rob Lionarons gaat vanaf 31 juli met een welverdiend pensioen. Rob was sinds 2012 voorzitter van de Regio Klankbordgroep Zuid-Holland. Hij draagt het stokje over aan

Lees meer


Nieuwe Alcoholwet, wat betekent dit voor de horecaondernemers?

Nieuwe Alcoholwet, wat betekent dit voor de horecaondernemers?

De nieuwe alcoholwet gaat in vanaf 1 juli 2021, maar wat betekent dit precies voor jou als horecaondernemers, de inrichtingseisen en voor de detailhandel?

Lees meer


KHN en SVH starten wervingscampagne voor nieuwe horecastudenten en horecamedewerkers

KHN en SVH starten wervingscampagne voor nieuwe horecastudenten en horecamedewerkers

Zoals bekend wordt de roep om medewerkers in de horeca met de dag groter. Daarom start KHN in de loop van mei met een campagne dat is gericht op zowel de behoefte op de korte termijn, de ‘handjes,’ als op de vraag naar opgeleide horeca professionals. SVH is deze week al gestart met een campagne, gericht op leren en werken in de horeca. Beide campagnes zullen elkaar versterken.

Lees meer


FNV Horeca: 1 op 5 horecamedewerkers verliet sector door corona

FNV Horeca: 1 op 5 horecamedewerkers verliet sector door corona

De nieuwste banencijfers van het CBS voor de horeca stemmen FNV Horeca enorm verdrietig. Sinds de start van de coronacrisis zijn bijna 90.000 horecamedewerkers de sector uitgestroomd, waarvan het grootste deel sinds de tweede lockdown. Edwin Vlek, bestuurder FNV Horeca: "Deze leegloop is funest voor de horeca.

Lees meer


MKB Rotterdam Rijnmond stimuleert creëren stageplaatsen met Subsidiemogelijkheden

MKB Rotterdam Rijnmond stimuleert creëren stageplaatsen met Subsidiemogelijkheden

Subsidiemogelijkheden MKB bedrijven bij plaatsing MBO-stagiaire(s)

Vanwege de Corona-crisis zijn er grote zorgen over het aantal (kwalitatieve) stageplaatsen en leerbanen voor MBO-studenten. Momenteel zijn nog 4000 MBO-studenten uit de regio Rijnmond opzoek naar een stageplaats! Voor MBO-studenten is leren in de praktijk een cruciaal onderdeel van de opleiding om hun vak te leren.

Lees meer


Regio Rijnmond start campagne om tekorten stageplaatsen op te lossen! Doet u mee?

Regio Rijnmond start campagne om tekorten stageplaatsen op te lossen! Doet u mee?

Het onderwijs, werkgevers en de overheid in de regio Rijnmond slaan de handen ineen voor de ruim 4.000 mbo-studenten die dringend op zoek zijn naar een stage. 18 januari startte onder meer via www.stage010.nl een campagne, waarin bedrijven wordt opgeroepen om stageplekken aan te bieden.

Lees meer


Albeda gaat nu ook versneld over op digitaal ondertekenen onderwijsovereenkomst

Albeda gaat nu ook versneld over op digitaal ondertekenen onderwijsovereenkomst

Door de huidige situatie met het Coronavirus is het Albeda versneld overgegaan op het digitaal ondertekenen van de onderwijsovereenkomst. Dit gold al voor de praktijkovereenkomst. De student of ouder wettelijke vertegenwoordiger ontvangt bij aanmelding opleiding de onderwijsovereenkomst per mail. Indien u een stage- of leerwerkplaats heeft aangeboden

Lees meer


Nieuwjaarsreceptie HorecaVakPunt Rotterdam in het teken van economische groei horeca en toerisme regio Rotterdam

Nieuwjaarsreceptie HorecaVakPunt Rotterdam in het teken van economische groei horeca en toerisme regio Rotterdam

Op maandag 14 januari werd traditiegetrouw de nieuwjaarreceptie van HorecaVakPunt Rotterdam georganiseerd voor horecaondernemers en leermeesters. Dit keer was Albeda schoolrestaurant GROOS! de gastheer met als motto: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Lees meer


Uit de landelijk pers → CNV-voorzitter Maurice Limmen noemt arbeidsvoorwaarden in de horeca armzalig

Uit de landelijk pers → CNV-voorzitter Maurice Limmen noemt arbeidsvoorwaarden in de horeca armzalig

CNV sluit een cao horeca af waar zij eigenlijk helemaal niet achter staan, zo blijkt nu. FNV Horeca vindt het onbegrijpelijk dat CNV een nieuwe cao horeca, notabene de slechtste cao die de horeca ooit heeft gehad, heeft afgesloten en nu naar buiten komt met dit standpunt over arbeidsvoorwaarden in de horeca.

Lees meer


Gratis Training Werken met Digitaal Handboek BPV

Gratis Training Werken met Digitaal Handboek BPV

Schooljaar 2017-2018 is al weer een maand geleden van start gegaan. Een grote groep studenten is al werkzaam in een leerbedrijf of zullen binnenkort starten. Tijdens deze stage komt iedereen in aanraking met het digitale Handboek BPV. 

U bent als leermeester 'de' functionaris die op de werkvloer studenten begeleidt en beoordeelt. U gebruikt hierbij het landelijk digitale Handboek BPV. Voorheen maakte u gebruik van de papieren versie. Om u kennis te laten maken met het digitale instrument bieden wij u de mogelijkheid van een gratis training aan. Ook is de STARR methode een onderdeel van deze training.

Lees meer


Albeda College gaat als eerste school helemaal over van SVH naar Examenwerk

Albeda College gaat als eerste school helemaal over van SVH naar Examenwerk

Waarom overstappen naar Examenwerk?

Al een hele lange tijd werken de mbo-horecascholen met het landelijke Handboek BPV. Sinds enige jaren is het Albeda College overgegaan op de digitale versie van dit BPV Handboek. Deze digitale Handboeken BPV waren te vinden op BPV2 van het SVH.

Afgelopen zomer is landelijk de herziene kwalificatiestructuur ingevoerd in het beroepsonderwijs. Hiervoor zijn ook nieuwe digitale Handboeken ontwikkeld.

Lees meer


Is niveau 2 nog wel een startkwalificatie?

Is niveau 2 nog wel een startkwalificatie?

Een opleiding op mbo-niveau 2 biedt geen garantie meer voor een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Het niveau van de startkwalificatie moet omhoog naar niveau 3, aldus de MBO Raad.
Het fenomeen ‘startkwalificatie’ is aan heroverweging toe.

Lees meer


ID College en ROC Leiden gaan samen

ID College en ROC Leiden gaan samen

ID College en ROC Leiden gaan samen verder als één school. Wij fuseren uiterlijk in 2018. Alle opleidingen die nu worden aangeboden bij ID College en ROC Leiden kan je straks volgen bij deze nieuwe onderwijsinstelling. Wij geven kleinschalig georganiseerd onderwijs in de vorm van mbo-colleges.

Lees meer


Resultaten Wijs in Werk groots gepresenteerd op 9 juni. Roep om vervolg!

Resultaten Wijs in Werk groots gepresenteerd op 9 juni. Roep om vervolg!

Tijdens een zonovergoten dag, met op de achtergrond Rotterdam-The Hague Airport zijn de uitkomsten van het event Wijs in Werk gepresenteerd. Op de locatie Word Hotel Wings waren alle betrokkenen uitgenodigd om het pamflet met de 10 belangrijkste aanbevelingen in ontvangst te nemen.

Lees meer


Het MBO verandert: wat merkt u er van?

Het MBO verandert: wat merkt u er van?

Alle mbo-opleidingen veranderen vanaf 1 augustus 2016. Scholen en bedrijven hebben samen een flexibelere diploma- en opleidingsstructuur ontwikkeld, want:

  • de maatschappij verandert zo snel dat mbo-scholen hun opleidingen eenvoudiger en sneller moeten kunnen bijstellen;
  • het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moet beter kunnen inspelen op de vragen vanuit de arbeidsmarkt. 

Wat verandert er?

Lees meer


Werkzaamheden kenniscentra gaan over naar nieuwe samenwerkingsorganisatie SBB. Zorgen over het huidige leermeesterschap

Werkzaamheden kenniscentra gaan over naar nieuwe samenwerkingsorganisatie SBB. Zorgen over het huidige leermeesterschap

Bijna achthonderd van de twaalfhonderd banen gaan volgend jaar verdwijnen bij de 17 kenniscentra  in het beroepsonderwijs Dat meldt de Volkskrant in de zomervakantie. Het kabinet heeft in juli akkoord gegeven. De bouwsector maakt zich ernstige zorgen dat de huidige opleiding leermeester zal gaan verdwijnen en maakt zich zorgen over de kwaliteit van het opleiden in de beroepspraktijk. Ook de horeca kent een soortgelijke opleidingssysteem met een verplichte leermeestertraining. De Regio Klankbordgroep Zuid-Holland houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U kunt uw vragen ook neerleggen bij uw brancheorganisaties. Wilt u meer weten over dit onderwerp lees dan het artikel van de Volkskrant…………..

Lees meer


Gasten met een allergie? Wat gaat er in de horeca veranderen?

Gasten met een allergie? Wat gaat er in de horeca veranderen?

Onderwijs en bedrijfsleven hebben gezamenlijk een belangrijke taak om onze studenten kennis bij te brengen over allergenen? 
 
Per 13 december 2014 moet de horeca over niet-voorverpakte producten mondeling allergeneninformatie kunnen geven aan gasten.

Lees meer


Werken in de horeca alleen voor tieners en als bijbaan?

Werken in de horeca alleen voor tieners en als bijbaan?

Uit onderstaand krantenartikel blijkt hoe belangrijk het is dat het bedrijfsleven leerlingen en medewerkers die kiezen voor een opleiding en baan in de horeca moet koesteren. Het wordt steeds belangrijker jonge mensen te enthousiasmeren. 

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief