Nieuws

Regio Klankbordgroep Zuid-Holland Proost op de Horeca!

Regio Klankbordgroep Zuid-Holland Proost op de Horeca!

Op 9 oktober steunen de leden van de Regio Klankbordgroep Zuid-Holland de Nationale Horecadag. Op deze Nationale Horecadag proost Horeca Nederland op alle medewerkers en ondernemers werkzaam in de horeca.

Lees meer


Albeda Horecacollege proost mee op Nationale Horecadag!

Albeda Horecacollege proost mee op Nationale Horecadag!

Klik op: #trotsopdehoreca voor onze videoboodschap.

Vandaag wordt de Nationale Horecadag gevierd. Oorspronkelijk een dag waarop horecabedrijven hun krachten zouden bundelen, om aan iedereen te laten zien waarom de horeca zo’n prachtige branche is om in te werken. Niemand kon toen vermoeden dat juist deze sector zo zwaar getroffen zou worden door de coronacrisis. Dit jaar daarom helaas geen feestdag, maar wel een dag waarop Horeca Nederland proost, op elkaar, op gasten en medewerkers.

Lees meer


Albeda Horecacollege verzorgt als eerste mbo college les in een Future Classroom

Albeda Horecacollege verzorgt als eerste mbo college les in een Future Classroom

Albeda heeft een primeur om als eerste mbo-instelling in Nederland te werken met een zogenaamde Future classroom. Met veel belangstelling nam een journalist van dagblad TROUW kennis van deze nieuwe manier van lesgeven in coronatijd. In haar artikel wordt hier uitgebreid op ingegaan.

Lees meer


Deadline indienen aanvraag subsidie praktijkleren nadert!

Deadline indienen aanvraag subsidie praktijkleren nadert!

Subsidie praktijkleren is uitsluitend voor erkende leerbedrijven met mbo-studenten die deelnemen aan een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Door de maatregelen die de overheid heeft getroffen, i.v.m. corona, is deze regeling op een aantal punten aangepast. Meer weten lees verder...

Lees meer


Het mbo in uw regio gaat weer beginnen!

Het mbo in uw regio gaat weer beginnen!

Beste praktijkopleider, ondernemer

Wij hopen van harte dat sinds de openstelling van de horeca, ondanks de beperking van het aantal gasten, uw bedrijf de afgelopen mooie zomerdagen betere tijden heeft beleefd. De scholen in onze regio gaan vanaf 1 september weer starten. Het zal een vreemd jaar worden omdat...... 

Lees meer


Albeda verhuist bakkerij-opleiding naar de Food Innovation Academy

Albeda verhuist bakkerij-opleiding naar de Food Innovation Academy

Albeda in Rotterdam heeft de intentie uitgesproken de opleiding Brood & Banket volgend jaar onder te brengen in de Food Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen. De opleiding, die ruim 120 bakkersstudenten telt, wordt daarbij gekoppeld aan de Bakery Innovation Academy: de multidisciplinaire opleidingsbakkerij die onderdeel is van de FIA. Het is de bedoeling dat de eerste bakkers in spé van Albeda vanaf september 2021 hun theorie- en praktijklessen volgen in de FIA.

Lees meer


Albeda Horecacollege kiest voor verkorte onderwijstijd

Albeda Horecacollege kiest voor verkorte onderwijstijd

Onze relaties zijn per mail geïnformeerd middels onderstaande brief over een nieuw stagesysteem voor de eerstejaars horecastudenten. Deze aanpassing is het gevolg van de invoering experiment verkorte onderwijstijd bij Albeda Horecacollege. Interesse of meedoen? Lees hieronder de inhoud van deze brief.

Lees meer


SBB-actieplan: behoud stages en leerbanen op het mbo

SBB-actieplan: behoud stages en leerbanen op het mbo

Tienduizenden mbo-studenten staan te springen om weer aan de slag te gaan. SBB slaat daarom de handen ineen met scholen en bedrijven, zodat we stages en leerbanen behouden en schooluitval voorkomen.

Lees meer


Praktijkexamens gaan ondanks Corona gewoon door binnen de scholen

Praktijkexamens gaan ondanks Corona gewoon door binnen de scholen

De overheid heeft de spelregels vastgesteld waaraan examinering in de tijd van de Coronamaatregelen moet voldoen. Vanaf dat moment hebben de aangesloten mbo-instellingen van de Regio Klankbordgroep gezocht naar manieren om de examens op een kwalitatief zo goed mogelijke manier binnen deze spelregels te organiseren.

Lees meer


Albeda gaat nu ook versneld over op digitaal ondertekenen onderwijsovereenkomst

Albeda gaat nu ook versneld over op digitaal ondertekenen onderwijsovereenkomst

Door de huidige situatie met het Coronavirus is het Albeda versneld overgegaan op het digitaal ondertekenen van de onderwijsovereenkomst. Dit gold al voor de praktijkovereenkomst. De student of ouder wettelijke vertegenwoordiger ontvangt bij aanmelding opleiding de onderwijsovereenkomst per mail. Indien u een stage- of leerwerkplaats heeft aangeboden

Lees meer


Nieuwe cao horeca en hogere lonen per 1 januari een feit, FNV weer aanboord!

Nieuwe cao horeca en hogere lonen per 1 januari een feit, FNV weer aanboord!

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en vakbonden FNV en CNV hebben een nieuwe cao voor de horeca afgesloten. De nieuwe cao gaat per 1 januari 2020 in en heeft een looptijd van een jaar.

Er is onder meer een loonsverhoging van 3 procent afgesproken, plus andere afspraken rond arbeidsvoorwaarden. De belangrijkste behaalde resultaten zijn:

Lees meer


Extra subsidie voor horeca, recreatie en landbouw

Extra subsidie voor horeca, recreatie en landbouw

Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt de Subsidieregeling praktijkleren verhoogd met 10,6 miljoen euro, bedoeld voor leerbanen (bbl-plekken) in landbouw, horeca en recreatie. In deze sectoren is de vraag naar werk onregelmatig over het jaar verdeeld. De extra subsidie komt bovenop de reguliere subsidie.

Lees meer


Nieuwjaarsreceptie HorecaVakPunt Rotterdam in het teken van economische groei horeca en toerisme regio Rotterdam

Nieuwjaarsreceptie HorecaVakPunt Rotterdam in het teken van economische groei horeca en toerisme regio Rotterdam

Op maandag 14 januari werd traditiegetrouw de nieuwjaarreceptie van HorecaVakPunt Rotterdam georganiseerd voor horecaondernemers en leermeesters. Dit keer was Albeda schoolrestaurant GROOS! de gastheer met als motto: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Lees meer


Nieuwe bedragen minimumloon per 1 januari 2019

Nieuwe bedragen minimumloon per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 wijzigen de bedragen van het wettelijk minimumloon en de jeugdbedragen die van het wettelijk minimumloon zijn afgeleid. Dit is van belang voor de niet-vakkrachten. Ook het loon van vakkrachten in de horeca stijgt in januari.

Lees meer


Meedenken?

Meedenken?

Heeft u ook een mening over het horeca vakonderwijs en heeft  u ideeën hoe dit verbeterd kan worden? Dan horen wij graag uw  mening! 

Lees meer


Uit de landelijk pers → CNV-voorzitter Maurice Limmen noemt arbeidsvoorwaarden in de horeca armzalig

Uit de landelijk pers → CNV-voorzitter Maurice Limmen noemt arbeidsvoorwaarden in de horeca armzalig

CNV sluit een cao horeca af waar zij eigenlijk helemaal niet achter staan, zo blijkt nu. FNV Horeca vindt het onbegrijpelijk dat CNV een nieuwe cao horeca, notabene de slechtste cao die de horeca ooit heeft gehad, heeft afgesloten en nu naar buiten komt met dit standpunt over arbeidsvoorwaarden in de horeca.

Lees meer


Gratis Training Werken met Digitaal Handboek BPV

Gratis Training Werken met Digitaal Handboek BPV

Schooljaar 2017-2018 is al weer een maand geleden van start gegaan. Een grote groep studenten is al werkzaam in een leerbedrijf of zullen binnenkort starten. Tijdens deze stage komt iedereen in aanraking met het digitale Handboek BPV. 

U bent als leermeester 'de' functionaris die op de werkvloer studenten begeleidt en beoordeelt. U gebruikt hierbij het landelijk digitale Handboek BPV. Voorheen maakte u gebruik van de papieren versie. Om u kennis te laten maken met het digitale instrument bieden wij u de mogelijkheid van een gratis training aan. Ook is de STARR methode een onderdeel van deze training.

Lees meer


Albeda College gaat als eerste school helemaal over van SVH naar Examenwerk

Albeda College gaat als eerste school helemaal over van SVH naar Examenwerk

Waarom overstappen naar Examenwerk?

Al een hele lange tijd werken de mbo-horecascholen met het landelijke Handboek BPV. Sinds enige jaren is het Albeda College overgegaan op de digitale versie van dit BPV Handboek. Deze digitale Handboeken BPV waren te vinden op BPV2 van het SVH.

Afgelopen zomer is landelijk de herziene kwalificatiestructuur ingevoerd in het beroepsonderwijs. Hiervoor zijn ook nieuwe digitale Handboeken ontwikkeld.

Lees meer


Is niveau 2 nog wel een startkwalificatie?

Is niveau 2 nog wel een startkwalificatie?

Een opleiding op mbo-niveau 2 biedt geen garantie meer voor een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Het niveau van de startkwalificatie moet omhoog naar niveau 3, aldus de MBO Raad.
Het fenomeen ‘startkwalificatie’ is aan heroverweging toe.

Lees meer


ID College en ROC Leiden gaan samen

ID College en ROC Leiden gaan samen

ID College en ROC Leiden gaan samen verder als één school. Wij fuseren uiterlijk in 2018. Alle opleidingen die nu worden aangeboden bij ID College en ROC Leiden kan je straks volgen bij deze nieuwe onderwijsinstelling. Wij geven kleinschalig georganiseerd onderwijs in de vorm van mbo-colleges.

Lees meer


Resultaten Wijs in Werk groots gepresenteerd op 9 juni. Roep om vervolg!

Resultaten Wijs in Werk groots gepresenteerd op 9 juni. Roep om vervolg!

Tijdens een zonovergoten dag, met op de achtergrond Rotterdam-The Hague Airport zijn de uitkomsten van het event Wijs in Werk gepresenteerd. Op de locatie Word Hotel Wings waren alle betrokkenen uitgenodigd om het pamflet met de 10 belangrijkste aanbevelingen in ontvangst te nemen.

Lees meer


Het MBO verandert: wat merkt u er van?

Het MBO verandert: wat merkt u er van?

Alle mbo-opleidingen veranderen vanaf 1 augustus 2016. Scholen en bedrijven hebben samen een flexibelere diploma- en opleidingsstructuur ontwikkeld, want:

  • de maatschappij verandert zo snel dat mbo-scholen hun opleidingen eenvoudiger en sneller moeten kunnen bijstellen;
  • het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moet beter kunnen inspelen op de vragen vanuit de arbeidsmarkt. 

Wat verandert er?

Lees meer


Werkzaamheden kenniscentra gaan over naar nieuwe samenwerkingsorganisatie SBB. Zorgen over het huidige leermeesterschap

Werkzaamheden kenniscentra gaan over naar nieuwe samenwerkingsorganisatie SBB. Zorgen over het huidige leermeesterschap

Bijna achthonderd van de twaalfhonderd banen gaan volgend jaar verdwijnen bij de 17 kenniscentra  in het beroepsonderwijs Dat meldt de Volkskrant in de zomervakantie. Het kabinet heeft in juli akkoord gegeven. De bouwsector maakt zich ernstige zorgen dat de huidige opleiding leermeester zal gaan verdwijnen en maakt zich zorgen over de kwaliteit van het opleiden in de beroepspraktijk. Ook de horeca kent een soortgelijke opleidingssysteem met een verplichte leermeestertraining. De Regio Klankbordgroep Zuid-Holland houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U kunt uw vragen ook neerleggen bij uw brancheorganisaties. Wilt u meer weten over dit onderwerp lees dan het artikel van de Volkskrant…………..

Lees meer


Gasten met een allergie? Wat gaat er in de horeca veranderen?

Gasten met een allergie? Wat gaat er in de horeca veranderen?

Onderwijs en bedrijfsleven hebben gezamenlijk een belangrijke taak om onze studenten kennis bij te brengen over allergenen? 
 
Per 13 december 2014 moet de horeca over niet-voorverpakte producten mondeling allergeneninformatie kunnen geven aan gasten.

Lees meer


Werken in de horeca alleen voor tieners en als bijbaan?

Werken in de horeca alleen voor tieners en als bijbaan?

Uit onderstaand krantenartikel blijkt hoe belangrijk het is dat het bedrijfsleven leerlingen en medewerkers die kiezen voor een opleiding en baan in de horeca moet koesteren. Het wordt steeds belangrijker jonge mensen te enthousiasmeren. 

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief