Nieuws

Informatie gevolgen Coronavirus Albeda Horecacollege

Informatie gevolgen Coronavirus Albeda Horecacollege

Vanaf maandag 16 maart a.s. worden er geen lessen meer op school gegeven aan studenten van het MBO in de regio Rijnmond. Dit besluit is tot en met 6 april a.s. van kracht. Waar mogelijk wordt onderwijs online of in een andere vorm aangeboden (afstandsleren). Lees verder wat dat betekent voor u als leerbedrijf. 

Lees meer


De opleiding patisserie mboRijnland zit in de lift door samenwerking met het bedrijfsleven!

De opleiding patisserie mboRijnland zit in de lift door samenwerking met het bedrijfsleven!

Volgend schooljaar zullen de lessen patisserie bij mboRijnland worden gegeven door de patissiers Bart de Gans & Peter Remmelzwaal. Deze leermeesters hebben hun sporen verdiend binnen de luxe-banketbakkerij.

Lees meer


Studenten en praktijkopleiders van Zadkine Horeca College zeer tevreden over de communicatie en de begeleiding.

Studenten en praktijkopleiders van Zadkine Horeca College zeer tevreden over de communicatie en de begeleiding.

Maandagochtend  27 januari  kwamen diverse studenten, docenten en praktijkopleiders  van het Zadkine Horeca College bij elkaar voor het vervolg van het event Wijs in Werk. Samen werd verder gediscussieerd hoe het horecaonderwijs beter kan op korte en langere termijn.

Lees meer


Examineren voor het Zadkine Horeca College

Examineren voor het Zadkine Horeca College

Vanaf 2 juni  aanstaande starten bij onze Horeca Management Opleiding de praktijkexamens. Deze examens zullen duren tot 11 juni. 

Lees meer


Nieuwe inzichten dankzij de ‘Tafel’ van Albeda Horecacollege

Nieuwe inzichten dankzij de ‘Tafel’ van Albeda Horecacollege

Maandag 27 januari stroomde Albeda Groos! vol met enthousiaste praktijkopleiders en bpv-coördinatoren van Albeda Horecacollege, voor de ‘Tafel’. Deze boeiende bijeenkomst waarin aansluiting van onderwijs op beroepspraktijkvorming centraal staat, werd voor de 5e keer georganiseerd. Dit keer voor alle praktijkopleiders van Albeda Horecacollege van de locaties, Rotterdam, Maassluis en Hellevoetsluis.

Lees meer


Minister kookt op Albeda Horecacollege

Minister kookt op Albeda Horecacollege

's Ochtends had Van Engelshoven een debat met de Tweede Kamer, in de middag was het geen woorden maar daden. Het Albeda Horecacollege op Rotterdam-Zuid mat haar een koksbuis aan en stuurde de D66-politica de keuken in. Ze ging samen met eerstejaars Nina Breedveld aan de slag.

Albeda nodigde Van Engelshoven bij de opening van het studiejaar 2018-2019 al uit voor een workshop koken.

Lees meer


Albeda gaat over op digitaal ondertekenen praktijkovereenkomst

Albeda gaat over op digitaal ondertekenen praktijkovereenkomst

Vanaf 6 januari 2020 gaat Albeda over op het digitaal ondertekenen van de POK. Indien u een stage- of leerwerkplaats heeft aangeboden aan een student van het Albeda ontvangt u de POK per mail. In de mail vindt u de link naar de POK met het verzoek deze digitaal te ondertekenen. Ook de student krijgt de POK per mail en ondertekent deze met DigiD.

Lees meer


Nieuwe cao horeca en hogere lonen per 1 januari een feit, FNV weer aanboord!

Nieuwe cao horeca en hogere lonen per 1 januari een feit, FNV weer aanboord!

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en vakbonden FNV en CNV hebben een nieuwe cao voor de horeca afgesloten. De nieuwe cao gaat per 1 januari 2020 in en heeft een looptijd van een jaar.

Er is onder meer een loonsverhoging van 3 procent afgesproken, plus andere afspraken rond arbeidsvoorwaarden. De belangrijkste behaalde resultaten zijn:

Lees meer


Prijzen stagemarkt uitgereikt horecastudenten Albeda en Zadkine

Prijzen stagemarkt uitgereikt horecastudenten Albeda en Zadkine

Op dinsdag 3 december werden door het secretariaat van HorecaVakPunt 010 de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de quiz.
Maandag 4 november heeft er een succesvolle stagemarkt plaatsgevonden bij het Hotel Wings vlakbij Rotterdam The Hague Airport.

Lees meer


Extra subsidie voor horeca, recreatie en landbouw

Extra subsidie voor horeca, recreatie en landbouw

Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt de Subsidieregeling praktijkleren verhoogd met 10,6 miljoen euro, bedoeld voor leerbanen (bbl-plekken) in landbouw, horeca en recreatie. In deze sectoren is de vraag naar werk onregelmatig over het jaar verdeeld. De extra subsidie komt bovenop de reguliere subsidie.

Lees meer


Nieuwjaarsreceptie HorecaVakPunt Rotterdam in het teken van economische groei horeca en toerisme regio Rotterdam

Nieuwjaarsreceptie HorecaVakPunt Rotterdam in het teken van economische groei horeca en toerisme regio Rotterdam

Op maandag 14 januari werd traditiegetrouw de nieuwjaarreceptie van HorecaVakPunt Rotterdam georganiseerd voor horecaondernemers en leermeesters. Dit keer was Albeda schoolrestaurant GROOS! de gastheer met als motto: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Lees meer


Nieuwe bedragen minimumloon per 1 januari 2019

Nieuwe bedragen minimumloon per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 wijzigen de bedragen van het wettelijk minimumloon en de jeugdbedragen die van het wettelijk minimumloon zijn afgeleid. Dit is van belang voor de niet-vakkrachten. Ook het loon van vakkrachten in de horeca stijgt in januari.

Lees meer


Meedenken?

Meedenken?

Heeft u ook een mening over het horeca vakonderwijs en heeft  u ideeën hoe dit verbeterd kan worden? Dan horen wij graag uw  mening! 

Lees meer


Uit de landelijk pers → CNV-voorzitter Maurice Limmen noemt arbeidsvoorwaarden in de horeca armzalig

Uit de landelijk pers → CNV-voorzitter Maurice Limmen noemt arbeidsvoorwaarden in de horeca armzalig

CNV sluit een cao horeca af waar zij eigenlijk helemaal niet achter staan, zo blijkt nu. FNV Horeca vindt het onbegrijpelijk dat CNV een nieuwe cao horeca, notabene de slechtste cao die de horeca ooit heeft gehad, heeft afgesloten en nu naar buiten komt met dit standpunt over arbeidsvoorwaarden in de horeca.

Lees meer


Gratis Training Werken met Digitaal Handboek BPV

Gratis Training Werken met Digitaal Handboek BPV

Schooljaar 2017-2018 is al weer een maand geleden van start gegaan. Een grote groep studenten is al werkzaam in een leerbedrijf of zullen binnenkort starten. Tijdens deze stage komt iedereen in aanraking met het digitale Handboek BPV. 

U bent als leermeester 'de' functionaris die op de werkvloer studenten begeleidt en beoordeelt. U gebruikt hierbij het landelijk digitale Handboek BPV. Voorheen maakte u gebruik van de papieren versie. Om u kennis te laten maken met het digitale instrument bieden wij u de mogelijkheid van een gratis training aan. Ook is de STARR methode een onderdeel van deze training.

Lees meer


Albeda College gaat als eerste school helemaal over van SVH naar Examenwerk

Albeda College gaat als eerste school helemaal over van SVH naar Examenwerk

Waarom overstappen naar Examenwerk?

Al een hele lange tijd werken de mbo-horecascholen met het landelijke Handboek BPV. Sinds enige jaren is het Albeda College overgegaan op de digitale versie van dit BPV Handboek. Deze digitale Handboeken BPV waren te vinden op BPV2 van het SVH.

Afgelopen zomer is landelijk de herziene kwalificatiestructuur ingevoerd in het beroepsonderwijs. Hiervoor zijn ook nieuwe digitale Handboeken ontwikkeld.

Lees meer


Is niveau 2 nog wel een startkwalificatie?

Is niveau 2 nog wel een startkwalificatie?

Een opleiding op mbo-niveau 2 biedt geen garantie meer voor een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Het niveau van de startkwalificatie moet omhoog naar niveau 3, aldus de MBO Raad.
Het fenomeen ‘startkwalificatie’ is aan heroverweging toe.

Lees meer


ID College en ROC Leiden gaan samen

ID College en ROC Leiden gaan samen

ID College en ROC Leiden gaan samen verder als één school. Wij fuseren uiterlijk in 2018. Alle opleidingen die nu worden aangeboden bij ID College en ROC Leiden kan je straks volgen bij deze nieuwe onderwijsinstelling. Wij geven kleinschalig georganiseerd onderwijs in de vorm van mbo-colleges.

Lees meer


Resultaten Wijs in Werk groots gepresenteerd op 9 juni. Roep om vervolg!

Resultaten Wijs in Werk groots gepresenteerd op 9 juni. Roep om vervolg!

Tijdens een zonovergoten dag, met op de achtergrond Rotterdam-The Hague Airport zijn de uitkomsten van het event Wijs in Werk gepresenteerd. Op de locatie Word Hotel Wings waren alle betrokkenen uitgenodigd om het pamflet met de 10 belangrijkste aanbevelingen in ontvangst te nemen.

Lees meer


Het MBO verandert: wat merkt u er van?

Het MBO verandert: wat merkt u er van?

Alle mbo-opleidingen veranderen vanaf 1 augustus 2016. Scholen en bedrijven hebben samen een flexibelere diploma- en opleidingsstructuur ontwikkeld, want:

  • de maatschappij verandert zo snel dat mbo-scholen hun opleidingen eenvoudiger en sneller moeten kunnen bijstellen;
  • het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moet beter kunnen inspelen op de vragen vanuit de arbeidsmarkt. 

Wat verandert er?

Lees meer


Werkzaamheden kenniscentra gaan over naar nieuwe samenwerkingsorganisatie SBB. Zorgen over het huidige leermeesterschap

Werkzaamheden kenniscentra gaan over naar nieuwe samenwerkingsorganisatie SBB. Zorgen over het huidige leermeesterschap

Bijna achthonderd van de twaalfhonderd banen gaan volgend jaar verdwijnen bij de 17 kenniscentra  in het beroepsonderwijs Dat meldt de Volkskrant in de zomervakantie. Het kabinet heeft in juli akkoord gegeven. De bouwsector maakt zich ernstige zorgen dat de huidige opleiding leermeester zal gaan verdwijnen en maakt zich zorgen over de kwaliteit van het opleiden in de beroepspraktijk. Ook de horeca kent een soortgelijke opleidingssysteem met een verplichte leermeestertraining. De Regio Klankbordgroep Zuid-Holland houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U kunt uw vragen ook neerleggen bij uw brancheorganisaties. Wilt u meer weten over dit onderwerp lees dan het artikel van de Volkskrant…………..

Lees meer


Gasten met een allergie? Wat gaat er in de horeca veranderen?

Gasten met een allergie? Wat gaat er in de horeca veranderen?

Onderwijs en bedrijfsleven hebben gezamenlijk een belangrijke taak om onze studenten kennis bij te brengen over allergenen? 
 
Per 13 december 2014 moet de horeca over niet-voorverpakte producten mondeling allergeneninformatie kunnen geven aan gasten.

Lees meer


Werken in de horeca alleen voor tieners en als bijbaan?

Werken in de horeca alleen voor tieners en als bijbaan?

Uit onderstaand krantenartikel blijkt hoe belangrijk het is dat het bedrijfsleven leerlingen en medewerkers die kiezen voor een opleiding en baan in de horeca moet koesteren. Het wordt steeds belangrijker jonge mensen te enthousiasmeren. 

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief