Nieuws

Prijzenfestival tijdens de speeddate van Horeca Vakpunt Rotterdam

Prijzenfestival tijdens de speeddate van Horeca Vakpunt Rotterdam

Tijdens de onlangs gehouden speeddate van Horeca Vakpunt Rotterdam regende het prachtige prijzen.

De speeddate die gehouden werd op  op 18 april jongstleden in Brasserie Het Kasteel in Spangen bij het Sparta stadion.

Lees meer


HorecaVakPunt 010 organiseert opnieuw een stagemarkt voor mbo-studenten

HorecaVakPunt 010 organiseert opnieuw een stagemarkt voor mbo-studenten

Na de succesvolle stagemarkt vorig jaar in De Kuip, vond de aftrap dit jaar plaatsin Sparta Stadion ‘Het Kasteel’. Op 18 april kwamen horecastudenten van het Zadkine Horeca College en Albeda Horecacollege van de locaties Baljuwstraat en Hellevoetsluis samen voor een bezoek aan de stagemarkt.  

Ruim 45 horeca bedrijven presenteerden zich aan....

Lees meer


Event WIJS in WERK bij Albeda Horecacollege opnieuw succesvol

Event WIJS in WERK bij Albeda Horecacollege opnieuw succesvol

Maandagochtend 15 april kwamen diverse studenten, docenten en praktijkopleiders van Albeda Horecacollege samen voor het terugkerende event WIJS in WERK. Studenten van diverse horecalocaties van Albeda Horecacollege, ondernemers, leermeesters, adviseurs praktijkleren SBB en docenten gingen met elkaar in gesprek over het waarmaken van verwachtingen.

Lees meer


Dag van de horeca op 21 mei

Dag van de horeca op 21 mei

In februari heeft in de Regio Zuid-Holland het event Proef de Horeca 'ontdek of het smaakt' plaatsgevonden. Het doel van dit event is het promoten van onze mooie bedrijfstak onder (toekomstige) studenten. De opkomst was in de regio wisselend. Wij willen langs deze weg alle bedrijven die hebben meegedaan bedanken voor hun inzet. Dit jaar wordt door KHN voor het eerst  een nationale horecadag georganiseerd op dinsdag 21 mei aanstaande.

Lees meer


Nieuwjaarsreceptie HorecaVakPunt Rotterdam in het teken van economische groei horeca en toerisme regio Rotterdam

Nieuwjaarsreceptie HorecaVakPunt Rotterdam in het teken van economische groei horeca en toerisme regio Rotterdam

Op maandag 14 januari werd traditiegetrouw de nieuwjaarreceptie van HorecaVakPunt Rotterdam georganiseerd voor horecaondernemers en leermeesters. Dit keer was Albeda schoolrestaurant GROOS! de gastheer met als motto: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Lees meer


Nieuwe bedragen minimumloon per 1 januari 2019

Nieuwe bedragen minimumloon per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 wijzigen de bedragen van het wettelijk minimumloon en de jeugdbedragen die van het wettelijk minimumloon zijn afgeleid. Dit is van belang voor de niet-vakkrachten. Ook het loon van vakkrachten in de horeca stijgt in januari.

Lees meer


BBL Informatiemarkt

BBL Informatiemarkt

Jaarlijks organiseren de samenwerkende mbo-instellingen Albeda, Zadkine, het STC mbo college, het Wellantcollege en Lentiz een zogenaamde BBL Infomarkt.

Lees meer


Zadkine Goes Wild

Zadkine Goes Wild

De studenten van de opleiding gespecialiseerd kok niveau 4 van het Zadkine Horeca College hebben een paar "wilde " dagen achter de rug.

Lees meer


Personeel langer binden aan horeca door leven lang leren

Personeel langer binden aan horeca door leven lang leren

Uit onderstaand artikel op website mbo today pleit Ton Heerts voorzitter MBO Raad dat de overheid moet investeren in een leven lang ontwikkelen. Wat zou het goed zijn als de werkgevers in de horecasector het voortouw hierin zouden nemen en samen met alle horecaopleidingen komen tot een gezamenlijke agenda met de titel 'een leven lang leren begint in de horeca'.

Lees meer


Yukio Motohashi van Dudok in Rotterdam beste praktijkopleider van Nederland 2018

Yukio Motohashi van Dudok in Rotterdam beste praktijkopleider van Nederland 2018

Yukio Motohashi van Dudok in Rotterdam is de beste praktijkopleider van Nederland. Dat maakten minister van OCW Ingrid van Engelshoven en voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof gisteren in theater Orpheus te Apeldoorn bekend.

Lees meer


Subsidie Leerbedrijven

Subsidie Leerbedrijven

De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met de motie Tielen (VVD) om de Subsidieregeling praktijkleren te verlengen tot 2023. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven maakten zich ernstig zorgen over de toekomst van het praktijkleren voor bbl-studenten met een leerbaan.

Lees meer


Bedrijfsbezoekers Zuid-Holland ontmoeten elkaar bij SBB

Bedrijfsbezoekers Zuid-Holland ontmoeten elkaar bij SBB

Op vrijdag 17 november werd voor het derde jaar op rij door de Regio Klankbordgroep Zuid-Holland een bijeenkomst georganisseerd speciaal voor de bpv-begeleiders van de ROC's in Zuid-Holland. Dat zijn de bedrijfsbezoekers die als belangrijke taak hebben om 

Lees meer


Meedenken?

Meedenken?

Heeft u ook een mening over het horeca vakonderwijs en heeft  u ideeën hoe dit verbeterd kan worden? Dan horen wij graag uw  mening! 

Lees meer


Unieke samenwerking: Dag van de Rotterdamse Hotellerie

Unieke samenwerking: Dag van de Rotterdamse Hotellerie

Op 21 november is de eerste editie van de Dag van de Rotterdamse Hotellerie, een inspiratiedag voor docenten en studenten van het Zadkine Horeca College. De Dag van de Rotterdamse Hotellerie is een unieke samenwerking tussen de Rotterdamse Hotel Combinatie en Zadkine.

Lees meer


Zijn leerwerkplaatsen de toekomst?

Zijn leerwerkplaatsen de toekomst?

Naast beroepspraktijkvorming (stage), waarbij de studenten in de echte beroepspraktijk hun vaktechnisch handelen leren en oefenen, vindt nog steeds een groot deel van het beroepsonderwijs plaats in de klas. Dit klassikaal onderwijs verplaatst zich de laatste jaren meer en meer richting de

Lees meer


Uit de landelijk pers → CNV-voorzitter Maurice Limmen noemt arbeidsvoorwaarden in de horeca armzalig

Uit de landelijk pers → CNV-voorzitter Maurice Limmen noemt arbeidsvoorwaarden in de horeca armzalig

CNV sluit een cao horeca af waar zij eigenlijk helemaal niet achter staan, zo blijkt nu. FNV Horeca vindt het onbegrijpelijk dat CNV een nieuwe cao horeca, notabene de slechtste cao die de horeca ooit heeft gehad, heeft afgesloten en nu naar buiten komt met dit standpunt over arbeidsvoorwaarden in de horeca.

Lees meer


Gratis Training Werken met Digitaal Handboek BPV

Gratis Training Werken met Digitaal Handboek BPV

Schooljaar 2017-2018 is al weer een maand geleden van start gegaan. Een grote groep studenten is al werkzaam in een leerbedrijf of zullen binnenkort starten. Tijdens deze stage komt iedereen in aanraking met het digitale Handboek BPV. 

U bent als leermeester 'de' functionaris die op de werkvloer studenten begeleidt en beoordeelt. U gebruikt hierbij het landelijk digitale Handboek BPV. Voorheen maakte u gebruik van de papieren versie. Om u kennis te laten maken met het digitale instrument bieden wij u de mogelijkheid van een gratis training aan. Ook is de STARR methode een onderdeel van deze training.

Lees meer


Albeda College gaat als eerste school helemaal over van SVH naar Examenwerk

Albeda College gaat als eerste school helemaal over van SVH naar Examenwerk

Waarom overstappen naar Examenwerk?

Al een hele lange tijd werken de mbo-horecascholen met het landelijke Handboek BPV. Sinds enige jaren is het Albeda College overgegaan op de digitale versie van dit BPV Handboek. Deze digitale Handboeken BPV waren te vinden op BPV2 van het SVH.

Afgelopen zomer is landelijk de herziene kwalificatiestructuur ingevoerd in het beroepsonderwijs. Hiervoor zijn ook nieuwe digitale Handboeken ontwikkeld.

Lees meer


Nieuwe uitgave magazine Albeda College branche Horeca&Toerisme 'Samen bouwen'

Nieuwe uitgave magazine Albeda College branche Horeca&Toerisme 'Samen bouwen'

Met trots presenteren wij het nieuwe magazine jaargang 2 van de branche Horeca&Toerisme van het Albeda College. Hierin vindt u achtergrondinformatie en de laatste nieuwtjes van al onze opleidingen. Dit keer met het thema 'Samen Bouwen'.  Veel leesplezier!

Lees meer


Is niveau 2 nog wel een startkwalificatie?

Is niveau 2 nog wel een startkwalificatie?

Een opleiding op mbo-niveau 2 biedt geen garantie meer voor een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Het niveau van de startkwalificatie moet omhoog naar niveau 3, aldus de MBO Raad.
Het fenomeen ‘startkwalificatie’ is aan heroverweging toe.

Lees meer


ID College en ROC Leiden gaan samen

ID College en ROC Leiden gaan samen

ID College en ROC Leiden gaan samen verder als één school. Wij fuseren uiterlijk in 2018. Alle opleidingen die nu worden aangeboden bij ID College en ROC Leiden kan je straks volgen bij deze nieuwe onderwijsinstelling. Wij geven kleinschalig georganiseerd onderwijs in de vorm van mbo-colleges.

Lees meer


ID College Gouda scoort wederom hoog in de keuzegids voor de afdelingen horeca en bakkerij

ID College Gouda scoort wederom hoog in de keuzegids voor de afdelingen horeca en bakkerij

Voor de 3e maal zijn de opleidingen van het ID College bovenin de keuzegids voor MBO scholen terechtgekomen.

Lees meer


Komt uw leerbedrijf in aanmerking voor een subsidie praktijkleren?

Komt uw leerbedrijf in aanmerking voor een subsidie praktijkleren?

Subsidie praktijkleren is uitsluitend voor erkende leerbedrijven met mbo-studenten die deelnemen aan een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Deze Subsidieregeling praktijkleren vervangt de Wet vermindering afdracht (WVA). 

Lees meer


Resultaten Wijs in Werk groots gepresenteerd op 9 juni. Roep om vervolg!

Resultaten Wijs in Werk groots gepresenteerd op 9 juni. Roep om vervolg!

Tijdens een zonovergoten dag, met op de achtergrond Rotterdam-The Hague Airport zijn de uitkomsten van het event Wijs in Werk gepresenteerd. Op de locatie Word Hotel Wings waren alle betrokkenen uitgenodigd om het pamflet met de 10 belangrijkste aanbevelingen in ontvangst te nemen.

Lees meer


Het MBO verandert: wat merkt u er van?

Het MBO verandert: wat merkt u er van?

Alle mbo-opleidingen veranderen vanaf 1 augustus 2016. Scholen en bedrijven hebben samen een flexibelere diploma- en opleidingsstructuur ontwikkeld, want:

  • de maatschappij verandert zo snel dat mbo-scholen hun opleidingen eenvoudiger en sneller moeten kunnen bijstellen;
  • het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moet beter kunnen inspelen op de vragen vanuit de arbeidsmarkt. 

Wat verandert er?

Lees meer


Werkzaamheden kenniscentra gaan over naar nieuwe samenwerkingsorganisatie SBB. Zorgen over het huidige leermeesterschap

Werkzaamheden kenniscentra gaan over naar nieuwe samenwerkingsorganisatie SBB. Zorgen over het huidige leermeesterschap

Bijna achthonderd van de twaalfhonderd banen gaan volgend jaar verdwijnen bij de 17 kenniscentra  in het beroepsonderwijs Dat meldt de Volkskrant in de zomervakantie. Het kabinet heeft in juli akkoord gegeven. De bouwsector maakt zich ernstige zorgen dat de huidige opleiding leermeester zal gaan verdwijnen en maakt zich zorgen over de kwaliteit van het opleiden in de beroepspraktijk. Ook de horeca kent een soortgelijke opleidingssysteem met een verplichte leermeestertraining. De Regio Klankbordgroep Zuid-Holland houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U kunt uw vragen ook neerleggen bij uw brancheorganisaties. Wilt u meer weten over dit onderwerp lees dan het artikel van de Volkskrant…………..

Lees meer


Gasten met een allergie? Wat gaat er in de horeca veranderen?

Gasten met een allergie? Wat gaat er in de horeca veranderen?

Onderwijs en bedrijfsleven hebben gezamenlijk een belangrijke taak om onze studenten kennis bij te brengen over allergenen? 
 
Per 13 december 2014 moet de horeca over niet-voorverpakte producten mondeling allergeneninformatie kunnen geven aan gasten.

Lees meer


Werken in de horeca alleen voor tieners en als bijbaan?

Werken in de horeca alleen voor tieners en als bijbaan?

Uit onderstaand krantenartikel blijkt hoe belangrijk het is dat het bedrijfsleven leerlingen en medewerkers die kiezen voor een opleiding en baan in de horeca moet koesteren. Het wordt steeds belangrijker jonge mensen te enthousiasmeren. 

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief