Skip to main content

Arie Jacob Brokking

mboRijnland

Gastheer/vouw

  gastheer_gastvrouw1.PNG

De medewerker in de bediening verkoopt gastvrijheid in de gastvrijheidssector. Hij is gericht op het verlenen van service en dienstbetoon passend binnen de formule van het bedrijf. Het omgaan met gasten en het aansluiten bij de wensen, behoeften en beleving van de gast staat hierbij centraal. Er moet rekening gehouden worden met een grote variatie van bestelmogelijkheden, maar ook met de onvoorspelbaarheid van behoeften en wensen van de gast. Het kenmerkende van het beroep is de mate van dienstverlening. De medewerker bediening heeft echter ook een commerciële instelling en is zich bewust van de relatie tussen kosten en baten. Hij creëert en bewaakt de sfeer vanuit het gastvrijheidsconcept en sociaal-hygiënisch beleid en op basis hiervan benadert hij de gast. De medewerker in de bediening heeft aantoonbare bereidheid om zich extra in te zetten en extra krachtinspanning te tonen bij werkdruk als gevolg van pieken in het werkaanbod.

Voor meer informatie: https://mborijnland.nl/opleiding/horeca/gastheer-gastvrouw/

 

Locaties

Gouda (BBL / BOL)

Leiden Bètaplein / Lammenschans (BBL / BOL)

Documenten

pdf Technieken (z) ghv alle leerjaren 2021 2022

Door 90 downloads