Skip to main content

Arie Jacob Brokking

mboRijnland

Zelfstandig werkend bakker

Zelfstandig_werkend_bakker.PNG

 

Omschrijving

De Zelfstandig werkend bakker is gericht op de kwaliteit van grondstoffen, producten en processen in de bakkerij. Hiervoor heeft de beroepsbeoefenaar een groot kwaliteitsbewustzijn nodig en is hij/zij alert op zaken die mogelijk fout kunnen gaan. De beroepsbeoefenaar heeft aandacht voor duurzaamheid. Het gaat hier bijvoorbeeld om materiaalkeuze, verwerking van afval, gebruik van machines en bewust omgaan met (drink)water en/of energie. De beroepsbeoefenaar toont creativiteit en improvisatievermogen bij het bedenken van nieuwe producten en recepten en speelt daarbij in op de wensen en behoeften van de klant.

Voor meer informatie: https://mborijnland.nl/opleiding/bakkerij/zelfstandig-werkend-bakker/

Locaties

Gouda (BBL / BOL)

Leiden B├Ętaplein / Lammenschans (BBL / BOL)

 

Documenten

pdf Beroepsbeschrijving Zelfstandig werkend bakker

Door 99 downloads